Universiada 2020

Universiada

Për të promovuar dhe vlerësuar angazhimin e lartë të nxënësve nga gjithë Republika e Kosovës për disa vite me radhë Shkolla Fillore dhe e Mesme “Universum” organizon garen e diturisë të quajtur “Universiada”, e cila ka për qëllim – Promovimin e nxënësve më të mirë në Republikën e Kosovës si dhe ofrimin e mundësisë së shkollimit përmes Bursave të plota.

Kush mund të aplikoj?

Gara është e hapur për të gjithë nxënësit e shkollave fillore të Republikës së Kosovës. Testimi bëhet sipas klasave/grupeve në vijim.
Klasa e V-të
Në garë mund të marrin pjesë nxënësit e klasës së V-të. Testi për këtë nivel të nxënësve përmban pyetje nga lëndët Gjuhë Angleze, Matematikë dhe Gjuhë shqipe.
Klasa e VIII
Në garë mund të marrin pjesë nxënësit e klasës së VIII-të. Testi për këtë nivel të nxënësve përmban pyetje nga lëndët Gjuhë Angleze, Matematikë dhe Gjuhë shqipe.
Klasa e VI-të
Në garë mund të marrin pjesë nxënësit e klasës së VI-të. Testi për këtë nivel të nxënësve përmban pyetje nga lëndët Gjuhë Angleze, Matematikë dhe Gjuhë shqipe.
Klasa e IX-të
Në garë mund të marrin pjesë nxënësit e klasës së IX-të. Testi për këtë nivel të nxënësve përmban pyetje nga lëndët Gjuhë Angleze, Matematikë dhe Shkencat Ekzakte si Biologji, Fizikë & Kimi.
Klasa e VII-të
Në garë mund të marrin pjesë nxënësit e klasës së VII-të. Testi për këtë nivel të nxënësve përmban pyetje nga lëndët Gjuhë Angleze, Matematikë dhe Gjuhë shqipe.

Bëhu pjesë e garës më të madhe të diturisë!

Apliko
Testohu
Fito

% e bursave të ndara nga Shkolla Universum në kuadër të Universiadës

title=”Komentet e pjesëmarrësve”][/stm_title]
546-5468612_banner-library-college-vector-graduated-student-transparent-student

Jam përfituese e bursës 100% nga gara e diturisë në Shkollën Universum “Universiada”. Gara është një mundësi shumë e mirë për të gjithë nxënësit që dëshirojnë ti testojnë njohuritë dhe të studiojnë në shkollën më të mirë me bursë të plotë

Ana, Përfituese e bursës 100% nga Universiada
images

Gara e diturisë ishte një eksperiencë e paharruar! Në mesin e 2000 nxënësve përfitova bursë 70% dhe sot po vazhdoj studimet në Shkollën Universum

Doari, Përfitues i bursës 70% nga Universiada

Apliko edhe ti

Për më shumë informata rreth Universiades dhe procesit të aplikimit kontakto shkolla@universum-ks.org apo +383 44 452 808.

English idioms by theidioms.com

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed