Nivelet e shkollimit

play-doh-ingredients-1536330117

Qëllimi kryesor i shkollës është të ndihmojë që të gjithë fëmijët të arrijnë potencialin e tyre të plotë në të gjitha fushat e jetës. Aktivitetet në shkollë ndihmojnë fëmijët në zhvillim të aftësive sociale, rritje emocionale si dhe përgatitje profesionale.

Niveli Parafillor


Niveli para fillor përfshinë edukimin e hershëm, përkujdesjen ditore dhe edukimin parashkollor.

Shkolla Fillore


Shkolla Fillore përfshinë edukimin bazik fillor nga klasa I-rë deri VI-të .

Shkolla e Mesme e Ulët


Shkolla e Mesme e Ulët përfshinë edukimin nga klasa e VII-të deri në klasën e IX-të.

Shkolla e Mesme


Shkolla Mesme përfshinë edukimin nga klasa e X deri në klasën e XII.

Informata të tjera


  • Regjistrimet
  • Akreditimi
  • Stafi akademik
  • Aktivitetet shkollore
  • Hulumtimet e nxënësve

English idioms by theidioms.com

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed